Ολοκλήρωση Έργου Print
Written by Administrator   
Wednesday, 27 July 2011 16:21
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς από την εταιρεία μας το έργο με τίτλο "Ανάπτυξη δικτύου σημείων αναφοράς (αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων) στην κρατική διοίκηση για την διευκόλυνση της επικοινωνίας της Δ/νσης Εκπαίδευσης με τις αντίστοιχες Μονάδες των Δημοσίων Υπηρεσιών και δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συνεργασίας" που είχε ανατεθεί, κατόπιν διαγωνισμού, από την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.