ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Print
Η SOLVI συνεργάζεται με αρκετές εταιρείες (π.χ. πληροφορικής, συμβούλων επιχειρήσεων, εμπορικές κλπ) ως υπεργολάβος σε έργα τους ή ως dealer. Ενδεικτικά, αναφέρονται:
dionic DIADIKASIA ilyda
EEO Group_Logo IKK twinnet
agiltech_w

datatec_logo

ics_logo2